mijn bestemming

Hoe ik mijn bestemming ontdekte

Dat is een lang verhaal, en dat verhaal zal ik je in het jaar dat we samen ingaan zeker vertellen. Hier de hele korte versie.

Ik vertelde je over de twee vragen van de Jubilé Code: wat mag ik loslaten? en wat mag ik terugnemen? Het zijn twee vragen die voortkomen uit het oude, bijbelse Jubeljaar. Daarin werd, eens in de 49 jaar, alles teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar - een soort maatschappelijke reset. Dus kreeg je terug wat oorspronkelijk wél van jou was, maar moest je ook loslaten, want teruggeven, wat eigenlijk niet van jou was.

Ik heb deze vragen jarenlang welbewust op alle levensterreinen gesteld. Bijvoorbeeld als het ging om mijn lichaam: wat mag ik loslaten? Antwoord: overgewicht en vermoeidheid. En wat mag ik terugnemen wat ik verloren was? Antwoord: mijn verantwoordelijkheid. Het inzien en toepassen van deze antwoorden had grote impact op mijn lichaam.

Ik sloeg niks over in mijn leven: mijn lichaam, mijn geld, mijn seksualiteit, mijn creativiteit, mijn zelfbeelden en zelfvertrouwen, mijn vriendschappen en relaties... Alles werd aan deze vragen onderworpen. En de drie antwoorden die ik op de vraag: ‘wat kan ik loslaten?' steeds weer tegenkwam, waren:

(1) oordelen van anderen,
(2) verwachtingen van anderen en
(3) schaamte of schroom.

We worden in onze jeugd en adolescentie ingrijpend geprogrammeerd en geconditioneerd. Onze ouders, school, de kerk, allerlei maatschappelijke verbanden... ze hebben allemaal nadrukkelijke oordelen en verwachtingen en laten je duidelijk merken wat je niet mag laten zien en doen: schaamte. Die inprentingen zijn zo diep en zo grondig dat veel mensen ze tot hun dood in stand houden. Maar het gevolg is dat je niet leeft vanuit je eigen waarden, je eigen oordelen, je eigen innerlijke waarheid. Je leeft het leven van anderen.

Ik besloot in mijn sabbatical dat ik voluit mijn eigen leven wilde gaan leven. Het besluit lijkt simpel, maar de gevolgen waren groot en het is maar goed dat ik die aan het begin van de reis niet overzag. Oordelen, verwachtingen en schaamte bleken als een woekerend kankergezwel door mijn hele bestaan te zitten. Het zou een reis van jaren worden.

Maar wat een bevrijdende tocht! Ik leef nu steeds vrijer, steeds lichter, steeds meer vanuit mijn eigen waarheid. Ik mag uitdelen van de rijkdom die het leven mij heeft geschonken en ik mag ontvangen wat het leven mij wil geven. En precies dat gun ik jou ook!

Ga terug naar het overzicht

 

 
 
Boele P. Ytsma op Twitter
© Copyright 2018 Boele P. Ytsma