Boeken

Ik ben een planteneter - Net als jij

Wil je blijvend overtollige kilo's kwijt op een gezonde en duurzame manier? Wil jij meer energie krijgen? Wil je je sportprestaties verbeteren? Wil jij je kans op welvaartziekten ingrijpend verkleinen en gezond oud worden?

Dan is dit boek voor jou het juiste boek. Ik neem je hierin mee op een spannende tocht naat een nieuwe levensstijl van gezondheid, energie en passie voor het leven. Een levensstijl die je lichaam sterk en vitaal maakt en tegelijk een oplossing biedt voor grote problemen van deze tijd: dierenwelzijn, klimaat en voedselschaarste, Jouw dagelijkse voedselskeuzes kunnen jouzelf én de wereld echt beter maken. 

Een boek dat het leven van duizenden mensen heeft veranderd!

Authentiek - de zoeker en het verlangen

Standvastige gelovigen veranderen steeds vaker in twijfelaars en zoekers. Hoe komt dat en is het erg? Veel mensen verliezen wel hun geloof, maar houden niet op met geloven. Maar waar komen ze dan uit? Dat zijn de vragen die Boele P. Ytsma zich stelt in Authentiek.

Hij portretteert de zoeker als en dapper mens, maar heeft ook oog voor haar valkuilen. En hij gaat met de zoeker op reis. Wat is haar verlangen en wat ontdekt ze als ze dat verlangen volgt? Aunthentiek is een spiritueel reisboek voor mensen die niet bang zijn voor geloven in een nieuwe tijd. Op zoek naar heelheid in de relatie met de natuur, met de ander, met onszelf en met God.

Van de kaart - manifest van een gepassioneerde twijfelaar

Staan geloven en twijfelen tegenover elkaar? Is twijfel iets dat je vrezen moet en de twijfelaar iemand die je mijden moet? Boele P. Ytsma weet uit ervaring hoe beangstigend de twijfel kan zijn, maar meent toch dat angst niet nodig is. Ooit was hij een bijbel-getrouw evangelisch christen, maar hij verloor zijn zekerheden in een diepe geloofscrisis. Wat hij terugvond bleek van grote waarde.

In een bewogen betoog neemt Ytsma de lezer mee naar de eenzame worsteling van de twijfelaar en laat hij ons kennismaken met de gepassioneerde mens daarachter. Hij geeft een heldere analyse van het proces van twijfel. De twijfelaar blijkt een pionier die ons kan helpen de wegen te vinden naar nieuw en authentiek geloven in de 21e eeuw.

Een bemoedigend boek voor mensen die het allemaal niet meer zo zeker weten. Een troostend boek voor wie bezorgd is over de crisis van kerk en geloof. En een hartstochtelijk pleidooi voor verzoening tussen orthodoxie en vrijzinnigheid.

 
 
Boele P. Ytsma op Twitter

Twitter

Boele op twitter
© Copyright 2018 Boele P. Ytsma