19
mei

Mensen leven in verhalen. Verhalen geven zin, betekenis en richting aan alles. Dat kan het verhaal zijn van presteren en optimisme (‘ik heb altijd succes') of het verhaal van falen en moedeloosheid (‘ik kan niks'). Het verhaal van je verleden (‘ik ben nu eenmaal zo') of het verhaal van je toekomst (‘het wordt steeds beter'). Meestal zijn mensen zich hun verhaal niet bewust. Maar je merkt het tussen de regels door. Je hoort iemand vaak het woord ‘moeilijk' of ‘lastig' gebruiken en je weet dat hij een leven leidt van zwoegen en hard werken - dát is zijn verhaal. Of er klinkt zelfbeklag en zelfmeelij door in elke zin die ze spreekt en je weet dat zij het verhaal van het slachtoffer leeft.

Scheppende woorden
Verhalen hebben scheppende kracht. Wie de rol van slachtoffer leeft, zal altijd de schuld krijgen. Wie spreekt over onmacht en onvermogen, zal nooit iets nieuws leren. Wie daarentegen gelooft in succes en overvloed zal dat ook manifesteren. Cynici zullen zeggen dat het gemakkelijk is om in succes te geloven als je succes hebt, maar de werkelijke volgorde is altijd andersom: eerst komt het verhaal en het geloof, dan volgt de werkelijkheid. Kijk naar iemands leven en ontdek dat de taal die hij of zij gebruikt erbij klopt - het is er de schepper van! Ik heb hier in mijn blogs over de Law of Attraction uitgebreid over geschreven.

Vaak wordt er in dit verband gesproken over affirmaties. Daarbij denken we aan positieve gedachten en woorden die met bewustzijn worden gedacht of uitgesproken. De affirmatie roept beelden op en de beelden wekken gevoel. En het gevoel is de magneet - je creëert altijd meer van wat je voelt. Met affirmaties kunnen mensen hun leven wendingen geven, zoveel is zeker.

Bevestiging werkt altijd
Maar vergeet niet dat het woord affirmatie komt van het Engelse ‘to affirm' - bevestigen. Een affirmatie is een bevestiging. Dat zegt niets over de vorm, de richting of de aard van de affirmatie. Alles kan een affirmatie, een bevestiging zijn. En ze ‘werken' ook als we het niet bewust doen of ze inzetten voor negatieve zaken. Het bevestigen van een angst (‘ik ben bang dat...') is evenzeer een affirmatie als het bevestigen van een verlangen (‘ik wil...') of het bevestigen van onmacht (‘ik kan niet...'). Wie dat eenmaal weet gaat op zijn woorden letten en ontdekt dat mensen de hele dag hun ideeën over het leven (en hun eigen leven in het bijzonder) lopen te bevestigen.

Sinds ik me bewust ben van mijn verhaal, van de scheppende kracht van mijn verhaal en de rol van affirmatie daarin, luister ik nauwkeurig naar mijn eigen woorden. Hoe vertel ik mijn verhaal? Wat is de toon? Wat is de boodschap? Is het een verhaal van hoop en licht, of een verhaal van zorg en zwaarte? Bevestig ik mijn dromen en wensen of bevestig ik mijn angsten en zorgen? Klaag ik over wat er mist in mijn leven, of ben ik dankbaar voor wat er wel is. Leg ik me neer bij de status quo of spreek ik mijn verlangen uit?

De beerput en de bron
Het doet me denken aan woorden van Jezus:

‘Luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein' (Matteus 15:11).

Zijn leerlingen begrepen deze uitspraak niet en vragen om uitleg. Die krijgen ze:

‘Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen' (Matteus 15:17-20).

Ik parafraseer Jezus als volgt: de narigheid die in je hart leeft wordt werkelijkheid als je het uitspreekt. Woorden maken je ‘onrein' omdat ze onreine werkelijkheid scheppen. Maar de keerzijde is natuurlijk ook dat woorden je ‘rein' kunnen maken, omdat ze een mooie werkelijkheid scheppen. Het is de taal die ons leven schept. Het is maar waar je voor kiest.

Het Jubeljaar maakte mij bewust van mijn verhaal, van mijn woorden en van de scheppende kracht ervan. En hoe meer ik me dat bewust ben, des te meer zie ik dat het klopt.

Wordt vervolgd

Boele

Lees hier alle voorgaande blogpost in de serie Mijn Jubeljaar

 


Vorige pagina
Delen |

wat kan ik voor je doen?

Ik heb er mijn werk van gemaakt om mensen te helpen gelukkiger, vrijer en gezonder te worden. Het is heerlijk als mensen hun bestemming gaan vinden én leven... en mijn bestemming is: jou inspireren, jou in je kracht zetten, jou uitdagen je eigen leven voluit te gaan leven. 

Daarom is mijn vraag: wat kan ik voor jou doen? Hoe wil je dat ik je help? 

Laat me je een handje helpen. Ik heb een paar diensten ontwikkeld waar je wat aan zou kunnen hebben. Hieronder vind je daarover meer informatie. Als je persoonlijk contact met me wilt opnemen kun je gebruik maken van het contactformulier

> COACHING met bijzondere aandacht voor jouw persoonlijke bloei. Ik zoek met je naar je mogelijheden en kwaliteiten en ruim samen met je blokkades en energielekken op. Stapje voor stapje vind je zo je eigen bestemming. Neem contact met me op voor de mogelijkheden.

> ONLINE JAARPROGRAMMA BLOEI! - een heel jaar lang élke dag een inspirerende mail van mij, meer dan 30 bijzondere en diepgaande lessen, meer dan 50 video's, honderden opdrachten een lijvig e-book, een persoonlijk coachingsgesprek en nog veel meer... en dat allemaal om jou te laten BLOEIEN! Honderden blije cursisten gingen je voor. Lees hier meer.

> THE FULL IMMERSION - Een programma zoals je het nergens vindt: héél 2018 verbind ik me aan het leven van mijn én jouw bestemming... áls je er bij bent. Voor een beperkte groep mensen die 100% commitment willen geven aan het vinden en leven van hun bestemming. The full immersion - je gaat er helemaal voor! Lees hier meer!

> WORKSHOPS geven Anat (mijn vrouw en soulmate) en ik samen: inspirerende dagen over vitaliteit, lichter leven, manifesteren en seksualiteit. Kijk hier voor een voorbeeld van zo'n workshop. Op deze website zullen we nieuwe workshops aankondigen. 

agenda

Een overzicht van workshops, lezingen, seminars en events

Met en zonder Anat treedt Boele veel op in het land. Hier vind je een overzicht van de events in de komende weken. 

GA NAAR DE AGENDA

Wie is boele ytsma...?

Op deze website maak je kennis met mij en mijn werk. Ik vertel je over mijn jaarprogramma 'Leef je bestemming', over het unieke project 'The full immersion 100' en over mijn reizen met tochtgenoten. Ik bied je hier mijn coaching aan en nodig je uit mijn vlogs te volgen...

Maar voordat je met mij in zee gaat, wil je natuurlijk eerst weten wie ik ben. Hier stel ik mij voor en vind je wat meer persoonlijke informatie over mij. 

Probeer gratis de eerste week van mijn online jaarprogramma BLOEI!

Vertel me waar ik de eerste week naar toe mag sturen:
 
Voornaam
E-mailadres*
dit veld niet invullen s.v.p.

mijn boeken

In de periode 2009-2013 schreef en publiceerde ik 3 boeken. De eerste twee zijn heel anders dan de laatste, maar een goed verstaander zal de rode draad wel vinden.

Je kunt hier meer informatie vinden over deze boeken. In 2018 zal mijn vierde boek verschijnen: Hallo aarde!

Boele P. Ytsma op Twitter
© Copyright 2018 Boele P. Ytsma