11
maa

Nu ik je verteld heb over de aanleiding van mijn Jubeljaar en bovendien het Jubeljaar als thema wat heb toegelicht, wil ik concreter worden. Het Jubeljaar stuurde mij op pad met de vragen ‘wat heb ik terug te geven?' en ‘wat mag ik terug nemen?'. Om daar goed antwoord op te kunnen geven is het nodig om alle levensterreinen te overzien.

Chakra's
Een mens is meer dan alleen maar een lichaam; we zijn ook wat we eten, wat we doen, wat we denken, wat we voelen. In het Westen gebruiken we daar soms de drieslag ‘lichaam-ziel-geest' voor. Ik heb in de afgelopen jaren kennisgemaakt met het Oosterse Chakra-systeem, dat een zevental ‘lagen' in ons bestaan aanwijst. Het heeft mij veel inzicht gegeven in mijn eigen bestaan en dat van anderen en het bewees mij ook nu in mijn Jubeljaar goede dienst.

Even terzijde: wie mij langer volgt weet dat ik daarover vaker schreef. Ooit heb ik een serie blogs gewijd over de toekomst van de kerk, waarbij de chakra's mij hielpen om ‘Beelden van de kerk' te schetsen - het was een spannende onderneming. Ook heb ik in mijn laatste boek (Authentiek) aandacht besteed aan de chakra's in het hoofdstuk ‘Klei en godenlucht - heelheid in relatie tot mezelf' (vanaf p. 201).

Het woord ‘chakra' komt uit het Sanskriet en betekent ‘wiel'. Een chakra wordt voorgesteld als een wiel van energie, in en rond ons lichaam. Meestal worden er 7 hoofdchakra's beschreven en gelokaliseerd tussen ons stuitje en onze kruin. Ik vergeleek ze in Authentiek met in elkaar grijpende tandwielen - als er één hapert, hapert het hele systeem. Elk chakra verwijst naar een specifiek levensterrein en verklaart bovendien de verbinding tussen je lichaam en je psychische en spirituele bestaan.

Zevenvoudig bestaan
Als je voor het eerst over chakra's hoort, snap je van deze korte omschrijving waarschijnlijk niks. Het zal in de komende blogs allemaal vanzelf concreter worden, als ik chakra voor chakra de vragen stel: ‘wat heb ik terug te geven?' en ‘wat heb ik terug te nemen?'. Dit zijn in het kort de zeven lagen die het chakra-systeem aanwijst (je leest ze eigenlijk van beneden naar boven):

7. Kruin - Verbondenheid met het goddelijke, centrum van je spirituele bestaan, het ‘luikje' naar boven.

6. Derde Oog - Alles wat te maken heeft met zien, waarnemen, visie ontwikkelen en denken zetelt in het zesde chakra.

5. Keel - Centrum van creativiteit en communicatie en daarom de zetel van je persoonlijke wil. Hier zetelt je ‘scheppende ik'.

4. Hart - Plaats van liefde, verbondenheid en relatie. Liefde in vrijheid, niet in afhankelijkheid. Dit middelste chakra is letterlijk de spil waar alle andere chakra's omheen draaien.

3. Zonnevlecht - Plaats van je persoonlijke macht, van zelfrespect, het nemen van verantwoordelijkheid en persoonlijke keuzes. Hier zeg je voor het eerst ‘ik'.

2. Heiligbeen - Een ‘gevoelige' plek: centrum van seksualiteit, geld en macht. Letterlijk de ‘onderbuikgevoelens' waar zo velen (onterecht) bang voor zijn.

1. Stuitje - Ook wel wortel-chakra genoemd: alles wat je verbindt met de aarde: je lichaam, je bloed, de voeding, maar ook je verbondenheid met je familie (de bloedbanden). Samenvattend: de voorwaarde voor je fysieke bestaan.

Zeven keer dezelfde vraag
En zoals gezegd, bij elk van deze zeven levensgebieden stel ik de twee hoofdvragen van het Jubeljaar: ‘wat heb ik terug te geven?' en ‘wat mag ik terug nemen?'. Dat leverde voor mij soms verrassende antwoorden op. Het stuurde mij soms op vreemde expedities en stuitte me een enkele keer ronduit tegen de borst. Het maakt duidelijk dat het Jubeljaar inderdaad een tijd van berouw en spijt kan zijn - soms blijken deze twee eenvoudige vragen hard te raken. Daarom is ook het woord ‘vertrouwen' op z'n plaats: het is niet vanzelfsprekend dat je jezelf dergelijke onthullende vragen stelt. Dat doe je alleen als je het vertrouwen hebt dat het heilzaam is. Maar wie het doet vindt uiteindelijk wel de bevrijding en de nieuwe start die het Jubeljaar tot een Jubeljaar maakt.

In de komende weken zal ik je stap voor stap meenemen door alle chakra's. Ik zal je vertellen over mijn eigen ontdekkingstocht, maar je ook helpen om de vragen in je eigen leven te stellen. Wordt dus vervolgd.

Boele

Lees hier de voorgaande afleveringen van 'Mijn Jubeljaar'

Lees verder: deel 4


Vorige pagina
Delen |

wat kan ik voor je doen?

Ik heb er mijn werk van gemaakt om mensen te helpen gelukkiger, vrijer en gezonder te worden. Het is heerlijk als mensen hun bestemming gaan vinden én leven... en mijn bestemming is: jou inspireren, jou in je kracht zetten, jou uitdagen je eigen leven voluit te gaan leven. 

Daarom is mijn vraag: wat kan ik voor jou doen? Hoe wil je dat ik je help? 

Laat me je een handje helpen. Ik heb een paar diensten ontwikkeld waar je wat aan zou kunnen hebben. Hieronder vind je daarover meer informatie. Als je persoonlijk contact met me wilt opnemen kun je gebruik maken van het contactformulier

> COACHING met bijzondere aandacht voor jouw persoonlijke bloei. Ik zoek met je naar je mogelijheden en kwaliteiten en ruim samen met je blokkades en energielekken op. Stapje voor stapje vind je zo je eigen bestemming. Neem contact met me op voor de mogelijkheden.

> ONLINE JAARPROGRAMMA BLOEI! - een heel jaar lang élke dag een inspirerende mail van mij, meer dan 30 bijzondere en diepgaande lessen, meer dan 50 video's, honderden opdrachten een lijvig e-book, een persoonlijk coachingsgesprek en nog veel meer... en dat allemaal om jou te laten BLOEIEN! Honderden blije cursisten gingen je voor. Lees hier meer.

> THE FULL IMMERSION - Een programma zoals je het nergens vindt: héél 2018 verbind ik me aan het leven van mijn én jouw bestemming... áls je er bij bent. Voor een beperkte groep mensen die 100% commitment willen geven aan het vinden en leven van hun bestemming. The full immersion - je gaat er helemaal voor! Lees hier meer!

> WORKSHOPS geven Anat (mijn vrouw en soulmate) en ik samen: inspirerende dagen over vitaliteit, lichter leven, manifesteren en seksualiteit. Kijk hier voor een voorbeeld van zo'n workshop. Op deze website zullen we nieuwe workshops aankondigen. 

agenda

Een overzicht van workshops, lezingen, seminars en events

Met en zonder Anat treedt Boele veel op in het land. Hier vind je een overzicht van de events in de komende weken. 

GA NAAR DE AGENDA

Wie is boele ytsma...?

Op deze website maak je kennis met mij en mijn werk. Ik vertel je over mijn jaarprogramma 'Leef je bestemming', over het unieke project 'The full immersion 100' en over mijn reizen met tochtgenoten. Ik bied je hier mijn coaching aan en nodig je uit mijn vlogs te volgen...

Maar voordat je met mij in zee gaat, wil je natuurlijk eerst weten wie ik ben. Hier stel ik mij voor en vind je wat meer persoonlijke informatie over mij. 

Probeer gratis de eerste week van mijn online jaarprogramma BLOEI!

Vertel me waar ik de eerste week naar toe mag sturen:
 
Voornaam
E-mailadres*
dit veld niet invullen s.v.p.

mijn boeken

In de periode 2009-2013 schreef en publiceerde ik 3 boeken. De eerste twee zijn heel anders dan de laatste, maar een goed verstaander zal de rode draad wel vinden.

Je kunt hier meer informatie vinden over deze boeken. In 2018 zal mijn vierde boek verschijnen: Hallo aarde!

Boele P. Ytsma op Twitter
© Copyright 2018 Boele P. Ytsma